Danmarks regionale samarbejde med Centralamerika
PDF Udskriv Email

Fra 2005 gennemfører Danmark to større bistandsprogrammer i Centralamerika – et for menneskerettigheder og demokrati, et andet med henblik på miljøforbedringer.

Programmerne retter fokus på henholdsvis demokrati/menneskerettigheder og miljø. Det kan forekomme at være to vidt forskellige områder. Det er det imidlertid ikke. Der er nøje sammenhæng mellem demokratiske forbedringer og muligheden for at gøre noget ved de store miljøproblemer. Sammen er de to områder valgt blandt mange indsatsmuligheder, fordi netop de forventes at give en effektiv støtte til en samlet udvikling og forbedret integration i regionen.

I overensstemmelse med den danske regerings politik er det en grundtanke for indsatsen, at regionens lande må forbedre regeringsførelsen for at skabe et bedre udgangspunkt for økonomisk vækst, udvikling og bekæmpelse af fattigdommen. Der sættes særligt ind på at bekæmpe korruption.

Udvikling og reduktion i fattigdommen kan ikke ske uden mere effektive og gennemsigtige strukturer i de centralamerikanske samfund. I den danske bistand er grundideen, at menneskerettigheder, demokratisk udvikling og forbedret miljø ikke blot er målsætninger i sig selv, men også forudsætninger for en bæredygtig udvikling og stabilitet i Centralamerika.

Programmerne henvender sig til alle landene i Centralamerika ved inddragelse af regionale organisationer og rummer samtidig nationale pilot aktiviteter i Guatemala og Honduras, der foruden Nicaragua er blandt de fattigste lande i regionen. Begge programmer har som mål at forbedre levevilkårene for den fattigste del af befolkningen i Centralamerika og støtter derfor især samfundsgrupper, som diskrimineres eller holdes uden for den økonomiske udvikling. Det gælder ikke mindst kvinder og oprindelige folk.

Budgettet for de to nye regionale programmer for Centralamerika er på i alt 354 millioner kroner for perioden 2005-2010. Beløbet fordeler sig på 104 millioner kroner til programmet for "menneskerettigheder og demokrati" og 250 millioner kroner til det regionale miljøprogram. Den regionale støtte må ikke forveksles med den særlige danske indsats i regionens fattigste land, Nicaragua, som også omfatter nationale programmer indenfor miljø og demokrati/menneskerettigheder.

Der blev i 2006 udgivet en pjece om Danmarks bistandsprogrammer i Centralamerika ("Danida i Centralamerika - en indsats for miljø, menneskerettigheder og demokrati, 2005-2010"), der kan downloades fra boksen til højre.

Indsatsen på menneskerettighedsområdet bygger videre på tidligere dansk bistand og erfaringer i regionen. Danmark har siden 1993 støttet den demokratiske udvikling og overholdelsen af de universelle menneskerettigheder i Centralamerika. Det skete indtil 2005 gennem det regionale program PRODECA. Den samlede danske støtte til aktiviteter der fremmer demokrati og menneskerettigheder i Mellemamerika androg i perioden 1998-2005 cirka 150 millioner kroner.

 

Redigeret 16. september 2009